< Terug naar actiepagina

Spelvoorwaarden

‘‘Win een jaarabonnement van je favoriete dagje uit’’

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de ‘‘Win een jaarabonnement van je favoriete dagje uit’’ actie van de Convenience Concept CIGO zomerfolder in samenwerking met Cadeau Concepten (hierna: het Spel).

Spelperiode:

1. Het Spel loopt van 29 mei 2023 tot en met 26 juni 2023 (hierna: de Spelperiode).

Actie

2. Je maakt kans op:
1x Jaarabonnement dagje uit 2 personen t.w.v. €500,-.

Deelname

3. Bij aankoop van een Dagje Uit Cadeaukaart (geen minimale opwaardering) maakt de klant kans op een jaarabonnement voor 2 personen voor hun favoriete dagje uit.

4. De Actie geldt alleen bij aankoop van een Dagje Uit Cadeaukaart in de winkels van CIGO. Online aankopen komen niet in aanmerking voor deze actie.

5. Registreren voor deelname aan de Actie is mogelijk t/m zondag 2 juli 2023.

6. De deelnemer dient de kassabon te bewaren voor deelname.

7. Ieder deelnemend kassabonnummer dient uniek te zijn, een zelfde kassabonnummer mag niet meermaals worden gebruikt.

8. De deelnemer dient de volgende gegevens verplicht in te vullen op www.cigo.nl/dagjeuit: Unieke kassabonnummer, persoonsgegevens, de naam van de CIGO winkel waar het Dagje Uit Cadeaukaart is gekocht en zijn/haar favoriete dagje uit.

9. Door deelname aan de actie via www.cigo.nl/dagjeuit wordt toestemming gegeven om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken voor deelname en uitvoering van dit promotionele kansspel. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere commerciële acties.

10. Deelname en prijzen innen vanaf 18 jaar en enkel voor Nederlands ingezetenen.

Trekking en bekendmaking van de uitslag

11. De prijs wordt willekeurig verloot middels een trekking door de trekkingscommissie van Convenience Concept in week 27. De winnaar wordt telefonisch of per mail door Convenience Concept benaderd.

12. Indien een winnaar binnen 1 week na de trekking niet is bereikt via de bij Convenience Concept bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent van Convenience Concept, vervalt de prijs en komt deze toe aan de eerste reserve-winnaar.

13. De winnaar geeft zijn keuze aan voor welk jaarabonnement hij/zij gaat, dit betreft een totaal waarde tot maximaal €500,- voor 2 personen. Indien het jaar abonnement goedkoper is dan €500,-, heeft de winnaar geen recht op het resterende bedrag.

14. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.

Overige

15. Convenience Concept is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.

16. Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van een website, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, zijn Convenience Concept en andere partijen die op enige wijze betrokken zijn niet aansprakelijk.

17. Convenience Concept behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten en/of te beëindigen

18. Deze Spelvoorwaarden staan op www.cigo.nl/actievoorwaarden en zijn op te vragen via: info@convenienceconcept.nl of via 088-1261000.

19. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Convenience Concept.

20. Dit Spel is ter promotie van Convenience Concept.

21. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij info@convenienceconcept.nl of via 088-1261000.

22. De in deze voorwaarden vermelde waarde van de prijs is netto. Over de bruto waarde van de prijs is kansspelbelasting verschuldigd. Convenience Concept draagt deze af.

23. Dit Spel wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

24. Dit Spel wordt georganiseerd door Convenience Concept, Ekkersrijt 7601, 5692 HR Son

 

< Terug naar actiepagina